TFSF 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ulusal Çevrimiçi Karma Fotoğraf Sergisi 2022

TFSF 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ulusal Çevrimiçi Karma Fotoğraf Sergisi 2022

TFSF 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ulusal Çevrimiçi Karma Fotoğraf Sergisi 2022

Laleper AYTEK

(1960-) fotoğrafçı, sanatçı, öğretim görevlisi, küratör, eleştirmen. İstanbul’da çalışıyor ve yaşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü (B.A) bitirdikten sonra, sosyal ekonomi alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etmek üzere gittiği Norveç’te daha çok fotoğrafa yöneldi. Fotoğrafla üniversite yıllarında başlayan ve giderek derinleşen ilgisi nedeniyle 90’lı yılların başında Türkiye’ye döndü ve kendi stüdyosunu açarak reklam fotoğrafçılığı yapmaya başladı. 1998’de Türkiye’nin ilk kapsamlı dijital fotoğraf stüdyosunun kuruluşunda fotoğraf ve reklam yönetmeni olarak görev aldı. 2009’da bu yana Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde (MAVA) fotoğraf üzerine dersler vermektedir. 

2000 yılından bu yana fotoğraf yazılarında, öznellik kapsamında “görme biçimleri” ve “fotoğraf tarihi” üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu temel yaklaşımını “Fotoğraf Tarihi Kanonunu Yeniden Düşünmek: Öznellik Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans (MFA) tezinde ayrıntılandırarak geliştirmiştir. Yayınlanmış çalışmaları arasında fotografik düşünce üzerine yazılarını biraraya getirdiği Kendine Ait Bir Fotoğraf (2005), Palimpsest Istanbul (2010) ve Issız (2013), Non Paris (2014), Kendi İçinden Geçip de Gitti mi Uzaklara? (2017) ve Hayat Başka Yerde (2019) fotoğraf kitapları sayılabilir. Aytek 1991’den bu yana 16 kişisel sergi açtı ve 21 grup sergisine katıldı.

...

Duygu Nazire KAŞIKCI

1983 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde Lisans, ODTÜ’de aynı bölümde Doktora ve Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameranlık bölümünde Önlisans eğitimini tamamladı. 

2008 yılında FSK’da temel fotoğraf bilgisi seminerine katıldı. 2009-2012 dönemlerinde FSK YK Genel Sekreteri, 2013-2014 dönemlerinde FSK YK Başkanlığı ve 2015-2016 dönemlerinde FSK Denetleme Kurulu Üyesi, 2018 yılından beri KASK YK üyesi ve 2022 itibariyle KASK YK Başkanı olarak aktif bir şekilde dernek çalışmalarında bulunmaktadır. 2017 yılından beri TFSF YK Üyesi olarak görev almaktadır. 

Temel Fotoğraf Bilgisi, Makro Fotoğraf ve Fotoğraf Gösterisi Hazırlama seminerlerinde görev aldı. TFSF tarafından yürütülen Temel Fotoğraf Bilgisi kitabının bölüm yazarlığını yaptı. Kocaeli Üniversitesi’nde “Temel Fotoğraf Bilgisi Dersi” verdi.

Çeşitli fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergilemeleri, farklı yerlerde sunduğu fotoğraf gösterileri ve karma sergilerde fotoğrafları bulunmaktadır.

FSK ve KASK üyesidir.

Halen Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Kocaeli Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

...

Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY

Gülbin Özdamar Akarçay, belgesel fotoğraf ve propaganda konusunda yüksek lisans tezini ve Fotoğraf ve Etnografi alanında da doktora tezini tamamlamıştır. Bitirme projesi “Mahpusun Yüzleri”, 2002’de IFSAK Fotoğraf Günleri’nde sergilenmiştir. Prag’daki The Academy of Performing Arts, Film and TV School (FAMU), Department of Still Photography’de 2006 yılında eğitim görmüştür. Küratörlüğünü yaptığı Intimate Revolt sergisi, FAMU, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanlıklarından destek almıştır. 10 ülkeden 10 kadın fotoğrafçının self portrelerinden oluşan sergi, başta Çek Cumhuriyeti olmak üzere, Litvanya, Slovenya ve Türkiye’de sergilenmiştir. Akarçay, “My selfreflexive Diary: The Balkans (2017)”, “Mahpusun Yüzleri (2002)”, “Maticni’nin Çocukları (2008)”. “Narodni DIvadlo (2008)” olmak üzere kişisel sergiler açmış̧, “66-II”, “Spirit Of Prague”, “Six Czech School Photography”, “Yaşayan Kadınlar, Self-Portre”, “Üretim Bandı” gibi karma sergilere katılmıştır. World Press Photo’nun 2002-2004 tarihleri arasında Türkiye’de düzenlediği seminerlere seçilmiştir. “Matici’nin Çocukları” foto röportaj çalışması WPPH’nin dergisinde ve ‘Photojournale Connections Across A Human Planet’ adlı kitapta yayınlanmıştır. 2011 yılında kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı projeler üreten Yaşayan Kadınlar Fotoğraf Grubu’nu kurmuştur. Çeşitli dergilerde, derleme kitaplarda yazıları bulunmaktadır. Görsel sosyoloji ve etnografi, kültürlerarası iletişim, yeni medya ve fotoğraf alanlarında akademik çalışmalar yürütmektedir. 2016-2017 yılları arasında Toronto Üniversitesi Etnografi Merkezi’nde, çeşitli etnik ve dinsel habitustan gelen, Türkiye’den Toronto’ya göç̧ etmiş̧ ve çapraz evlilik yapmış̧ aileler üzerine odaklandığı bir araştırma gerçekleştirmiştir.