Gölge

Gölge

Gölge

GÖLGE 

Işığı çıplaklığından, çiğliğinden hatta yalnızlığından kurtaran gölgedir. Pek çok dilde, fiziki bir durumun ötesinde duygu, düşünce ve psikolojiyi de karşılar. Işığı tanımak, sanatta gölgeyi bilmektir denilse yeridir. GÖLGE sanatın saklı temasıdır.

Gölge mefhumunun Antik Yunan’daki algılanışının felsefe ve dinle olan ilişkisi üzerinde duran ErnstGombrich, gölgelerin gerçek dünyanın bir parçası olmadığını söyler. 

Der ki, onlara dokunamayız, kavrayamayız. Bu yüzden, günlük dilde gerçek olmayan bir şey tanımlanacağı zaman gölge metaforuna başvurulduğu dile getirilir. 

Ernst Gombrich, yine Antik Yunan’ı referans göstererek, ölümden sonra gölge olarak yaşamayı sürdürdüğümüzü söyler ve somut dünya algısının bu noktada değiştiğini iddia eder. “…gölgesinin varlığı bir objenin cismine işarettir çünkü gölgesi olan şey gerçektir.”

---------------------------------------------------- o ---------------------------------------------------------

İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği, 1986 yılında kuruluşundan bu yana oluşan deneyim ve birikimlerini sürekli yeni toplumsal buluşmalar arayışına yöneltmiştir. İlk 1994 yılında projelendirilen “Geleneksel Sergiler” de böyle bir arayışın ürünüdür.

Geleneksel Sergiler ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma türüdür. 

Yalnızca İFOD üyelerinin yapıtlarından oluşan sergideyapıtları, dördü İFOD üyesi olan 5 kişilik seçici kurul seçiyor. Bu yıl ki değerlendirmeler İFOD’un kurucu üyesi Tayfun Kocaman, Türk Fotoğrafının değerleri sanatçılarından Timurtaş Onan, İFOD’un değerli üyeleri ve  fotoğraf sanatçıları Arif Ziya Tunç, Kazım Çapacı, Alparslan Berik ve Gökhan Ünal’ın seçiciliğinde gerçekleşmiştir.

Her yıl İFOD üyelerinin önerdiği konulardan biri tüm İFOD Üyelerinin katılımıyla ve oylama usulü ile o yılın konusu olarak belirlenmektedir. Bu yıl 27. sigerçekleşecek Geleneksel Sergide tema İFOD Üyeleri tarafından “GÖLGE” olarak belirlendi.

Sergi yine geleneksel olarak önce İzmir’de açılarak, bir yıl boyunca başta fotoğraf derneklerinin bulunduğu illerde olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunulmaktadır.

Sergi Açılış Linki : https://www.youtube.com/watch?v=tKrEfy0nleY